Goederen- en zakenrecht

Het zaken- en goederenrecht heeft betrekking op rechten die betrekking hebben op goederen en zaken. 

U kunt bij ons terecht voor advies en juridische bijstand ter zake de volgende kwesties:

  • Advies en duidelijkheid over het ontstaan, gebruik, wijzigen of opheffen van een buurweg.
  • Advies en duidelijkheid over het ontstaand, vestigen, gebruik, wijzigen of opheffen van een erfdienstbaarheid.
  • Burengeschillen
  • Verkrijgende en bevrijdende verjaring ten aanzien van onroerende zaken (grond/percelen)