Gefinancierde rechtshulp

Iedereen heeft recht op juridische bijstand. Ook mensen die geen of weinig vermogen hebben. Voor deze mensen kan gefinancierde rechtsbijstand worden aangevraagd. In dat geval betaalt de cliënt een eigen bijdrage die afhankelijk is van het inkomen van twee jaar geleden (peiljaar). Is het inkomen in 2017 (dat als uitgangspunt dient in het jaar 2019) voor gehuwden, samenwonenden en eenoudergezinnen lager dan €38.600 of voor alleenstaanden lager dan €27.300 en het vermogen voor beide groepen lager dan het heffingvrije vermogen, dan kan aanspraak worden gemaakt op gesubsidieerde rechtsbijstand.

Wanneer het inkomen van twee jaar geleden niet meer actueel is en het inkomen tenminste 15% is verminderd, kan binnen zes weken na de afwijzing van de aanvraag een verzoek worden ingediend om een ander peiljaar te hanteren (peiljaarverlegging). In dat geval wordt niet het inkomen van twee jaar geleden, maar het (lagere) inkomen van het huidige jaar aangehouden om te beoordelen of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Op uw verzoek kunnen wij u dit formulier toesturen. Dit formulier is overigens ook te downloaden op de website www.rvr.org.

Particulieren en ondernemers

Mocht u als particulier niet in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, dan wordt de rechtsbijstand verleend op basis van een uurtarief of vaste prijs. Ons kantoor hanteert afhankelijk van de complexiteit van de zaak zaaksafhankelijke uurtarieven van €195 - €350 excl. btw. Voor een afspraak voor een eenmalig adviesgesprek hanteren wij een gematigd tarief voor het eerste half uur. Tijdens het eerste gesprek worden duidelijke fianciële afspraken gemaakt.

U dient ermee rekening te houden dat verschotten (griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels en andere in het belang van de zaak gemaakte kosten) worden doorberekend. Een eventuele proceskostenveroordeling komt voor rekening van de cliënt(e).

Adviesgesprek

Indien u langskomt tijdens een inloopspreekuur (dat wij eens per maand houden) hoeft u vooraf geen afspraak te maken en kost de informatie die u tijdens dit spreekuur verkrijgt niks. Het inloopspreekuur wordt op de homepage aangekondigd.